메뉴바로가기 본문바로가기

 

Giá trị cốt lõi

Công nghệ tiên tiến,
sản phẩm đẳng cấp thế giới

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp giá trị gia tăng cho khách hàng sử dụng các công nghệ mới nhất, sáng tạo, và những ý tưởng tiên tiến, định vị chúng tôi trở thành người dẫn đầu trong thị trường toàn cầu.

Dịch vụ tận tâm,
Danh tiếng uy tín

Tôn trọng tất cả các cổ đông và lòng tin của họ trong công ty của chúng tôi.

Thúc đẩy hợp tác và hòa hợp,
Lợi ích nhân viên tuyệt vời

Với cam kết về quyền sở hữu của chúng tôi, tất cả các nhân viên của chúng tôi cố gắng cùng nhau phát triển thông qua sự hợp tác chặt chẽ tạo ra môi trường làm việc tối ưu.

Quy tắc ứng xửt

Đóng góp cho xã hội loài người

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng hàng đầu và quản lý công ty một cách minh bạch để thực hiện sự công lý và công bằng.
Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến môi trường, tích cực bảo vệ môi trường và đóng vai trò xã hội thông qua hỗ trợ cộng đồng và các hoạt động tình nguyện.

Nỗ lực vì lợi ích của Khách hàng và Cổ đông

Theo chính sách " Ưu tiên Khách hàng", chúng tôi sẽ thực hiện để giữ lời hứa với khách hàng tập trung suy nghĩ và hành vi của chúng tôi vào sự hài lòng và tạo ra giá trị của khách hàng. Chúng tôi cố gắng vì lợi nhuận của các cổ đông bằng cách tối đa hóa hiệu quả quản lý.

Hợp tác thịnh vượng với các nhà cung cấp

Chúng tôi cung cấp các cơ hội công bằng cho các nhà cung cấp, và thúc đẩy sự quan tâm và hợp tác cùng phát triển thông qua các điều kiện thương mại hợp lý. Chúng tôi giao dịch với các nhà cung cấp ở vị trí bình đẳng, và không đưa ra yêu cầu vô lý cũng như quyền lực của chúng tôi bằng cách tận dụng vị trí vượt trội

Tôn trọng phẩm giá con người và phát triển nguồn nhân lực

Chúng tôi xây dựng văn hóa tổ chức trưởng thành mà lao động và quản lý hợp tác dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau với sự tôn trọng phẩm giá con người. Chúng tôi nỗ lực để phát triển năng lực và tính cách của tất cả nhân viên và hỗ trợ một cách có hệ thống để làm cho mọi người của chúng tôi chủ động và sáng tạo.

Quản lý minh bạch

Chúng tôi thực hành tất cả các doanh nghiệp phù hợp với các quy định và với các tiêu chuẩn công bằng, và giải quyết văn hóa kinh doanh trung thực thông qua quản lý minh bạch. Chúng tôi từ chối mọi loại yêu cầu vô lý từ bất kỳ bên liên quan nào, điều này có thể cản trở sự công bằng và không nhận bất kỳ lợi ích bất hợp pháp nào.